Over Carol Gray

Carol GrayCarol Gray is directeur van het Gray Center for Social Learning and Understanding en werkt al meer dan twintig jaar met kinderen met autisme. Ze is wereldwijd veelgevraagd als spreker op het gebied van sociaal begrip en pestpreventie.

Zij heeft veel publicaties op haar naam staan, met als belangrijkste titel Het Grote Sociale Verhalenboek, waarin ze een toegankelijke methode aanreikt om kinderen en jongeren met autisme sociale situaties beter te laten begrijpen. In deze zogenaamde Sociale Verhalen (Social Stories) wordt een gebeurtenis of situatie in heldere taal beschreven.

In het verlengde hiervan ontwikkelde ze ook Sociale Stripverhalen (Comic Strip Conversations), waarbij met name tekeningen leidend zijn bij het bespreken van een sociale situatie. Op deze site kunt u het boek dat zij hierover schreef, Effectief communiceren met Sociale Stripverhalen, gratis downloaden.